• Jan 17, 2008

  百花历 - [草木有情]

  Tag:

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/cleverou-logs/33106356.html

      昨天在一片嘈杂闹猛的电脑叫号声中,看到《古都》里言及百花历,回来遂查到了完整的。今早起来忽然雪花出,诸事繁杂,心情也不佳,再读读这个才稍觉沉静下来:

  百花历

  [明] 程羽文

   

  正月兰蕙芬,瑞香烈,樱桃始葩,径草绿,迎春初放,百花萌动。

  二月桃始夭,玉兰解,紫荆繁,杏花饰其靥,梨花溶,李花白。

  三月蔷薇蔓,木笔书空,棣萼韡韡,杨入大水为萍,海棠睡,绣球落。

  四月牡丹王,芍药相于阶,罂粟满,木香上升,杜鹃归,荼蘼香梦。

  五月榴花照眼,萱北乡,夜合始交,薝匐有香,锦葵开,山丹赪。

  六月桐花馥,菡萏为莲,茉莉来宾,凌霄结,凤仙绛于庭,鸡冠环户。

  七月葵倾赤,玉簪搔头,紫薇浸月,木槿朝荣,蓼花红,菱花乃实。

  八月槐花黄,桂香飘,断肠始娇,白苹开,金钱夜落,丁香紫。

  九月菊有英,芙蓉冷,汉宫秋老,菱荷化为衣,橙橘登,山药乳。

  十月木叶落,芳草化为薪,苔枯萎,芦始荻,朝菌歇,花藏不见。

  十一月蕉花红,枇杷蕊,松柏秀,蜂蝶蛰,剪彩时行,花信风至。

  十二月蜡梅坼,茗花发,水仙负冰,梅青绽,山茶灼,雪花大出。

  分享到: